torsdag 11 juni 2009

Slut på obligatorium - tid för nya utmaningar

Kårobligatoriets avskaffande har nu beslutats av riksdagen. Äntligen har vi fått ett beslut. Oavsett vad man tycker i frågan känns det skönt att debatten kan fokuseras på innehållet i studentpolitiken, inte formerna för densamma. Nu är det viktigt att ALLA studentorganisationer samlar sig och visar att studenterna är en stark politisk kraft för den goda politiken.

- Goda resurser till forskning och utbildning
- Goda förutsättningar för ett bra studentinflytande

Detta hoppas jag att alla studentorganisator kan vara överens om. Exakt hur politiken sedan ska utformas där hoppas jag att vi inte är överens inom studentvärlden. Missförstå mig rätt.

Jag tror det är bra om vi tycker lite olika och att vi tvingas att slipa våra argument. Komma med nya kreativa lösningar på gamla problem. Naturvetarna tror på att goda förutsättningar för naturvetare och naturvetenskap och teknik inte bara gynnar särintresset utan helheten. Nya lösningar på klimat- och miljöproblem, nya innovationer och lösningar som underlättar livet för människor varje dag springer ofta ur naturvetenskapen.

Världen förändras väldigt snabbt nu och då gäller det att hänga med. Historien visar att det är studenter och andra organisationer med yngre krafter som oftast gått i bräschen för många positiva förändringar.

Som de säger i det "Nya landet overthere" YES WE CAN

Inga kommentarer: