tisdag 5 oktober 2010

Valberedningens förslag till ny styrelse

Ordförande - Elin Wallin
Som ordförande föreslår valberedningen Elin Wallin, biomedicinare och doktorand på Stockholms universitet. Elin är Naturvetarna students nuvarande ordförande samt sitter i valberedningen för SACO studentråd.
Elin har under året vunnit förbundets och valberedningens förtroende genom sitt plikttrogna arbete samt goda ledarskapsförmåga. Hon brinner för studiepolitiska frågor och vill gärna utveckla naturvetares karriärvägar inom universitetet. Hon vill även flytta fram naturvetares positioner i den allmänna debatten och arbeta för att naturvetare ska få en starkare röst i samhället.
Tidigare har Elin suttit i styrelsen för en bostadsrättsförening samt även varit sekreterare för en politisk förening samt varit engagerad i andra föreningar.

Vice ordförande – Jana Hilding
Som vice ordförande föreslår valberedningen Jana Hilding som studerar på kemistlinjen vid Stockholms universitet. Jana är en ansvarsfull, punktlig, optimistisk och social person som har ett stort intresse för politik. Jana har bland annat suttit i Naturvetenskapliga föreningens styrelse samt är engagerad i Utrikespolitiska Föreningen. Jana är frilandsjournalist, har varit chefredaktör, grafisk formgivare samt är handledare i bioteknik och kemi vilket visar en framåtanda och ledarskapsförmåga. På fritiden gör hon stå-upp komedi runt om i Stockholm.
Valberedningen är övertygad om att Jana kan stärka styrelsen och har den ledarskapsförmåga som krävs för att vara i presidiet.

Ledamot – Sanna Olsson
Som ledamot föreslår valberedningen 22 åriga Sanna Olsson som studerar på geovetenskapliga programmet vid Stockholms universitet. Sanna är engagerad i Naturvetarnas geologsektion samt i geologklubben vid sin fakultet.
Sanna är en social person som gärna lyssnar på andra och tar in åsikter men som samtidigt vågar ta debatten och försöker vända personers ställningstaganden. Detta gör Sanna genom att vara påläst samt genom att observera och på ett pedagogiskt och sakligt sätt föra debatten.
Sanna vill genom sitt engagemang i styrelsen visa vad Naturvetare har för kompetenser i samhället samt driva frågor om Naturvetarnas arbetsmarknad.
Valberedningen uppfattar Sanna som en ödmjuk och skarp person som kommer skapa stabilitet och entusiasm i styrelsen och deras arbete.

Ledamot – Emelie Nacksten
Valberedningen föreslår den 20 åriga dietisten Emelie Nacksten som ledamot till styrelsen. Emelie studerar vid Göteborgs universitet.
Emelie har erfarenhet från ett politiskt ungdomsförbund samt har engagerat sig politiskt genom bland annat arbete i valstugor. Hon har även varit aktiv som ambassadör på sin gymnasieskola.
Emelie brinner för politik och studier och gillar att debattera. I styrelsen vill hon påverka och konkretisera Naturvetarnas arbetsmarknad samt arbeta för att förbättra deras utbildningar och arbetsmiljö.
Valberedningen tror att Emelie med sin positiva inställning, sin vilja att lära och sin politiska bakgrund kommer bidra med energi, värdefullt kunnande, och användbara nätverk till Naturvetarnas styrelse.

Ledamot – Daniel Törbacka
Valberedningen föreslår Daniel Törbacka som ledamot till styrelsen. Daniel studerar biomedicin vid Karolinska institutet.
Daniel har fångat valberedningen intresse genom sitt stora driv och engagemang i olika föreningar. Han har förtroendeuppdrag i Unga Forskare, är aktiv i matematikföreningen Alef-noll, jobbar som privatpedagog för My Academy samt startar en studieförening för studenter i Stockholm.
Daniel är en framåt person som gärna träffar människor och upptäcker nytt men som samtidigt visar ödmjukhet. Valberedningen tror att Daniel kan hjälpa att utveckla styrelsen samt bidra med ett stort driv till deras arbete.
/Valberedningen, Johan och Mia

Inga kommentarer: