torsdag 2 december 2010

Lån till Naturvetarstudenter

Har du drabbats av återbetalningskrav från CSN fast du studerat på heltid? Naturvetarna erbjuder nu räntefria lån till de naturvetarstudenter som drabbats. Läs mer om lånen här. Du kan kontakta studentombudsmännen via mail till student@naturvetarna.se om du drabbats eller har frågor om hur lånen fungerar.

Naturvetarna och Naturvetarnas Studentråd har gemensamt skickat ett brev till Jan Björklund där vi påtalade orimligheten i att det nya lagförslaget enbart är tänkt att gälla för teknologer.


// Elin Wallin
Ordf. Naturvetarnas Studentråd

Inga kommentarer: