onsdag 18 maj 2011

Internationella Skogsåret

Att 2011 är kemins år är många medvetna om, men visste ni att det också är Internationella Skogsåret? Precis som Kemiåret så är det FN som har utnämnt 2011 till Internationella Skogsåret. Syftet är att lyfta fram skogens betydelse. Detta sker genom att olika evenemang anordnas över hela världen. I Sverige är Nätverket Naturens år ansvarig för Skogsåret. Det arrangeras allt från besök i Naturreservat till grottdykning. För att se alla evenemang besök Skogsårets svenska hemsida. För mer information om Interationella Skogsåret besök FN:s sida.

Mikaela Lind

Inga kommentarer: