onsdag 8 februari 2012

Student styrelsen för 2012

Hej och välkommen till Naturvetarnas studentråds blogg!

Detta är Styrelsen för 2012, från och med kongressen i oktober 2011

Ordförande: Mario Baban, biomedicin i Uppsala
Vice ordförande: Emelie Ryan, Bioentreprenör på KI i Stockholm
Ledamot: Markus Stenemo, molekylärbiolog i Lund
Ledamot: Leo Wallin, Fysik i Lund
Ledamot: Martin Edbor, Matematik i Uppsala
Ledamot: Anna Svensson, Geovetenskap i Uppsala

Vår fokusfråga under styrelseåret kommer att vara trygghet för studenter. Det finns idag inget välfungerande system för studenter som blir sjuka eller väntar barn, och detta vill vi påverka. Exempelvis kan allvarlig sjukdom som gör att man missar en tenta leda till att man inte klarar terminens föreskrivna högskolepoäng, och därmed förlorar bidrag och lån från CSN. Få vet även att man som student har 30 karensdagar från sjukanmälan, trots läkarintyg. Jämför detta med arbetstagare, som har 1 dag.

Under hösten 2009 lämnade CSN besked till många studenter att de pga för korta terminer (tentamen för kursen hade lagts före jul istället för i början av januari) var återbetalningsskyldiga för en månads studieerstättning. Dock fick CSN senare backa i frågan, då schemaläggning naturligtvis inte ligger på den enskilda studentens bord. En annan trygghetsfråga som berör de flesta studenter är försörjning under sommaren, då man antingen kan söka sommarkurser för att behålla lån och bidrag, eller arbeta mellan terminerna. Systemet som det är tänkt är främst avsett för att man ska flytta ”hem”, men frågan är då om majoriteten av studenterna
verkligen har den möjligheten? Det är rimligt att uppmärksamma att ca 20% av Sveriges studenter har barn, och väldigt många är äldre än 25 år. Systemet är alltså inte anpassat till dagens samhälle, eller dagens politiska önskan, där vem som helst ska kunna utbilda sig i vilken fas som helst i livet. Dagens system är främst anpassat för studenter som kommer direkt från gymnasiet, är under 25 när de examineras och alltid kan få extra försörjning av familjen.

En annan fråga som ligger oss varmt om hjärtat, och som även drevs av den förra styrelsen, är den
dåliga arbetslivsanknytningen på många naturvetenskapliga utbildningar i landet. På många av våra utbildningar hittar man i dagsläget endast några rader i utbildningskatalogen för att beskriva de möjligheter en utbildning ska ge, och på utbildningarna verkar vägen oftast endast leda till doktorandstudier. Det finns många många fler vägar än så, och detta vill vi få fram!

Detta är de frågor vi vill belysa och vi hoppas få er, läsares, stöd på vägen.

Allt gott önskar Naturvetarnas studentstyrelse 2011-2012

3 kommentarer:

Johan Persäter sa...

Kul att ni kommer arbeta med så viktiga frågor. Lycka till med arbetet!

Erika Lindbom sa...

Dessa frågor är mycket, mycket viktiga! Lycka till, jag håller tummarna!

Oscar Lockneus sa...

Nu är det ett tag sedan detta skrevs, men jag blir ganska irriterad när jag läser att systemet är utformat för människor som kommer direkt från gymnasiet. Och detta i samma vända som man talar om studenter med barn. Denna kombination är ohelig..
Jag som är 22, har fru och barn och som hoppade på studierna direkt efter gymnasiet. Jag har mycket små möjligheter att få någon annan föräldrapenning än lägsta belopp á 180 kr/dag. Vilket ger ~4500 kr efter skatt. Som om det inte redan är knapert som student.
Detta är ett ogynnsamt system.