onsdag 29 april 2009

Är biologen civilingenjör?

Apropå näringslivets brist på kunskap om andra utbildningar än civilingenjör hittade jag en intressant annons från Proffice på arbetsförmedlingens hemsida. I annonsen står det: "Du har treårig högskola med teknisk inriktning (färdig civilingenjör eller civilingenjörstudent). Lämplig utbildning är agronom/lantmästare, biolog eller kulturvetare."

Man kan ju bara beklaga Proffice brist på kunskap om Sveriges olika utbildningar. Det här är ett bra exempel på att vi i Naturvetarnas studentstyrelse har valt ett bra område att fokusera på i vår verksamhet: att synliggöra naturvetare och deras utbildningar i samhället.

/Mia

Inga kommentarer: