onsdag 31 oktober 2012

Måste man ta studiemedel för att räknas som student?


Har man som student arbetat innan man har påbörjat sina studier så har man jobbat in en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den kan hållas vilande under studietiden så länge studenten tar studiemedel för alla studieveckorna. Då studenten har avslutat sina studier behöver denna inte arbeta upp sin SGI på nytt. Den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs av Försäkringskassan utifrån den beräknade årsinkomsten. Sjukpenningen och föräldrapenningen grundar sig på SGI:n.
En enda vecka utan studiemedel gör att SGI:n går förlorad. I praktiken innebär det att en student inte får behålla sin SGI till föräldrapenningen eller sjukpenningen om man inte tar sitt studiemedel under hela studietiden. Myndigheter som Försäkringskassan och CSN borde förstå att man kan studera utan att man utnyttjar sitt CSN stöd. 
För studenter som har börjat studera direkt efter gymnasiet och inte hunnit jobba upp sin SGI men som samtidigt får barn under studietiden blir den ekonomiska situationen ohållbar. Deras ersättning baseras på föräldrapenningens grundnivå. Idag ligger denna grundnivå på 180 kr om dagen. Det resulterar i en inkomst på strax över 4000 kr netto i månaden. Ställs detta i relation till ett fullt studiemedelbelopp, som uppgår till ungefär 9000 kr så innebär det en halvering för de studenter som blir föräldrar under sin studietid. Det gör deras ekonomiska situation ohållbar och minskad ekonomisktrygghet påverkar i sin tur studieresultatet. Naturvetarnas studentråd anser att studierna i sig borde skydda SGI:n och inte att studenten ska vara tvungen att ta studiemedel för att kunna behålla den sjukpenningsgrundande inkomsten.

måndag 29 oktober 2012

Misslyckad matchning av kompetens


Matchningen på arbetsmarknaden för naturvetarstudenter efter examen är problematisk. Många har en spetskompetens som arbetsförmedlingen inte kan ta till vara på. Att likställa universitetskompetens med en yrkesutbildning från gymnasiet är inte rätt väg att gå.  Ett av problemen är att en del av nyexaminerade naturvetare går utan jobb. När de väl får ett jobb är det fel matchat. Är det lönsamt för samhället att ge utbildade naturvetare okvalificerade jobb? Arbetsförmedlingens främsta uppgift är att se till att den arbetsökande får ett jobb men inte att man får rätt jobb som man är utbildad för. Det är slöseri med tid och kompetens för den arbetssökande.
Enligt Saco:s rapport ”Fortfarande utbildning straffbart” leder en god matchning till bättre betalda jobb, vilket skapar förutsättningar för en högre tillväxt och en större skattebas. Forskning visar att dålig matchning för akademiker tidigt i karriären straffar sig i deras löneutveckling genom hela deras yrkesliv. Handläggarna på arbetsförmedlingen borde ha en större kompetens för att vägleda naturvetarna till mer kvalificerade jobb. 

Studentrådet har varit i kontakt med en naturvetarstudent som delar med sig av sina erfarenheter av livet efter examen.

”Dagen efter min presentation av mitt examensarbete skrev jag in mig hos Arbetsförmedlingen, härefter AF. Då hade jag gått utan studiestöd från CSN nästan en hel termin och det började sina bland mina sparade pengar. Men eftersom jag fortfarande var studerande hade jag inte rätt till A-kassa. Vilket jag inte heller hade när jag sedan vart arbetssökande. Detta eftersom jag var under 25 och inte hade arbetat tillräckligt efter gymnasiet för att få stämpla.

Jag började studera direkt efter gymnasiet, för att fortare ha möjligheten att komma ut i arbetslivet. Så med ett nästintill färdigt CV i handen ville jag börja få hjälp med att söka jobb inom min yrkeskategori. Jag vart placerad i en arbetskategorigrupp med en handläggare som skulle vara mer inriktade på rätt relaterade yrken för mig. Yrkesgruppen för geologer hamnade i samma grupp som bl a bygg, vilket kan vara relaterade men oftast inte.  

Först fick jag möta min handläggare för en intervju, fick tala om vad jag ville göra i framtiden, vad jag ville ha för hjälp/stöd, helt enkelt vad jag hade för förväntningar. Fick även då veta att jag var tvungen att vara arbetssökande i 90 dagar innan jag kunde få stöd (pengar) av försäkringskassan. Vi la upp en plan för hur mitt arbetssökande skulle se ut, min handläggare tyckte att jag skulle söka alla jobb som fanns ute på marknaden. Och hon hade i och för sig rätt att det är bättre att ha ett jobb än att bara gå hemma. Så jag började gå på rekryteringsdagar, sökte praktikplatser, jag ringde runt och hörde med olika företag om de fanns möjlighet för dem att ta in en praktikant eller dyl. Fick ofta om inte alltid svar att det inte fanns resurser för tillfället, men att jag gärna kunde maila mitt CV. Dagarna flöt på, jag vart helt klar med mitt examensarbete och tog ut min examen i december 2009. Under tiden gjorde jag allt för att få ett jobb, men marknaden just då var tuff med mycket konkurrens. Efter en tid föreslog min handläggare att jag skulle börja gå till en jobb-coach hos ett bemanningsföretag. Jag tyckte att det var bättre än att sitta hemma, samt att jag blev berättigad till lite mer bidrag då jag var aktiv i något av AF program.

Jag fick en coach hos bemanningsföretaget. Hos henne fick jag mer stöd än av min handläggare hos AF. Vi övade på intervjuer, finslipade mitt CV, jag fick uppgifter som skulle utveckla mig så att jag vågade lyfta luren till en potentiell arbetsgivare. Efter ungefär en och en halv månad coachning (5½ månad arbetssökande) erbjöd min coach mig ett jobb hos dem. Det var inte något relaterat till geovetenskap, men jag skulle få en inkomst!
Sen flöt det på, jag var inte arbetssökande längre (efter 6 månader arbetslös, vara tre helt utan inkomst). Jag gjorde det klart för min chef (coach) att jag fortfarande aktivt skulle söka jobb inom geovetenskap, och hon var mycket förstående. Jag arbetade hos bemanningsföretaget i ett halvår, sedan fick jag mitt första arbete som geolog. Har sedan dess arbetat med det jag är utbildad inom, efter mycket slit och knapert i kassan”

Kvinna 27 år, arbetande geolog sedan 2010. 

söndag 28 oktober 2012

Vem tar hand om en matematiker?


Här är en berättelse från en matematikstudent vi har haft kontakt med under vårt arbete med trygghetsfrågan. Under hösten 2010 kunde ni läsa om CSN:s återbetalningskrav för studenter på de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Studenterna ansökte om studiemedel för en hel termin vilket motsvarar 30 högskolepoäng under 20 veckor. Problemet vara att lärosätena rapporterade in studenternas resultat innan terminen var slut. CSN ansåg att studenterna inte studerade under en hel termin och blev därmed återbetalningsskyldiga.
Efter mödosamprocess och efter ett års väntan fick studenterna beskedet att återbetalningskravet skulle dras tillbaka. Efter beskedet om att de skulle få tillbaka sitt studiemedel blev det tyvärr mycket upp till var och en att få det. Detta gjorde att stora grupper, som teknologer, fick stor hjälp av sina kårer att få pengarna återbetalad relativt fort. Medan andra mindre studentgrupper föll emellan, där ibland matematiker.

”Jag som matematiker hade precis kommit hem från en tågluff genom Europa som jag och min flickvän hade sparat ihop till under årets studier. Jag skulle precis påbörja mina nya kurser och anmält mina studier till CSN. Då fick jag beskedet att jag skulle återbetala ca 8500 kr, vilket motsvarar en månadsinkomst som student. Jag var tvungen att betala innan de kunde godkänna fortsatta studiemedel. De flesta av mina besparingar gick åt till resan, men som tur var hade jag lite fonder kvar sen barndomen. Dessa räckte för att täcka upp kravet, men ingenting mer att leva för tills nästa utbetalning kom från CSN. Jag och min flickvän löste det till slut genom att jag fick leva av hennes besparingar ett tag, som jag sedan fick betala tillbaka.Efter några månader fick jag ett glatt e-postmeddelande från kåren där jag läser, helt extatiska över att de lyckats få tillbaka pengarna från CSN, men detta gällde såklart bara ingenjörerna. Själv har jag aldrig mer sett röken av de pengarna och istället försörjt mig inom logistikbranschen och sammanlagt läst motsvarande en halv termins helfart under de senaste tre terminerna”

Först under sommaren 2011 beslöt CSN att även inkludera matematikprogrammen på Uppsala universitet, en lista över andra universitet finns här; http://www.csn.se/polopoly_fs/1.6610!2011-6.pdf  för mer information se även http://www.csn.se/2.174/1.6606
torsdag 18 oktober 2012

Studentrådets e-kongressSnart är det dags för studentrådets e-kongress!
I nästa vecka öppnas kongressen. Håll därför utkik i mailen efter en inbjudan. 
Under studentkongressen fattas beslut om vilken verksamhet studentrådet ska bedriva under det kommande året. Ta tillfället i akt som studentmedlem i Naturvetarna att vara med och påverka deras arbete! 

fredag 5 oktober 2012

Naturvetarnas studentråds e-kongress

Tyck till om studentrådets förslag!

Tycker du att arbetslivsanknytning är viktigt i din utbildning? 
Eller brinner du för någon annan fråga som har missats?
Nu i oktober är det dags för Naturvetarnas studentråds e-kongress. 
Då kan du vara med och påverka vad Naturvetarnas studentråd ska 
lägga krutet på.

Du kan nu ta del av handlingar inför 
Naturvetarnas 

studentråds e-kongress. Läs studentrådets och valberedningens
förslag på vad studentrådet bör jobba med under kommande år.

Läs handlingarna här!
Mellan den 22 till 28 oktober pågår kongressperioden. 
Då kan du diskutera, ge förslag på egna idéer om vad studentrådet 
ska arbeta med, samt rösta på de förslag som presenteras. 
Detta kommer ske i ett forum på voteit.se.
Inbjudan till forumet för Naturvetarnas studentråds e-kongress 
kommer att skickas ut den 22 oktober. 
Då kommer också ytterligare instruktioner om hur du gör för att rösta.

Resultatet av kongressvalet presenteras den 31 oktober på 
www.naturvetarna.se/student.
Om du har några frågor är du välkommen att
mejla till studentrad@naturvetarna.se.

onsdag 18 juli 2012

Sammanfattning av AlmedalenAlmedalen är slut, och studentrådet är mycket nöjda hur det gick, och ser nu fram emot att alla löften givna under Almedalen återspeglar sig i den kommande forskningsproppositionen som kommer ut i höst. Detta kommer vi att återkomma till när det närmar sig, och nedan följer några intressanta seminarium som studentrådet särskilt vill lyfta fram.

Högskolan Kristianstad (HKR) – vill göra studenter mer anställningsbara
Högskolan Kristianstad har ett mycket intressant koncept, som handlar om att ge alla sina studenter en bättre arbetslivsanknytning. För HKR har detta fungerat mycket bra, och liknar den verksamhetsförlagd utbildning som läkarstudenter har idag. Den stora utmaning som HKR har haft har varit att hitta företag som var villiga att ta emot studenter under 5 veckor, det vill säga att se till att studenten kan bidra med något under sin tid på företaget så att fler företag vill ta emot, och att samma företag tar emot år efter år.

Vi i studentrådet tycker att det är ett jättebra intiativ av HKR att sattsa på arbetslivsanknytning, vilket vi länge har sett som ett problem (se utbildning straffbart för vad vi i studentrådet står i olika frågor)

Länk till Högskolan Kristianstad:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hogskolan_kristianstad/news/view/arbetsgivare-oeverens-studenter-fraan-hoegskolan-kristianstad-aer-anstaellningsbara-43039

Hur mår doktoranden?
Sveriges förenade studentkårer (SFS), tillsammans med TCO har nyligen genomfört en undersökning kallad ”Hur mår doktoranden?”, där de bland annat framhäver
  • ett behov av anställning från dag 1
  • förbättrat arbetsgivaransvar och utbildning av handledare  
  • lättare för doktorander att framföra kritik
  • möjlighet för vila från jobbet vid behov för minskad utbrändhet
  • förbättrad arbetsmiljö och inflytande på arbetsplatsen
  • Det diskuterades även förslag om ”prova på år”, där doktorander och arbetsgivare har en chans att känna av om de trivs ihop och om projektet passar doktoranden. Detta för att motverka den kännsla av inlåsning som inträffar idag.
Det framfördes en del kritik om hur vare sig alla resultat kan extrapoleras till alla Sveriges doktorander, och det lyftes fram att i andra undersökningar säger 80% som doktorerat att de är positiva till att ha doktorerat, vilket är en mycket bra siffra som kan bli ännu bättre med de förslag som lyftes upp i undersökningen.

Peter Honeth (FP, statssekreterare; sammarbetar med utbildningsminister Jan Björklund)
deltog i paneldebatten som följde, och lyfte behovet av fler studier för att noggrant analysera Sveriges doktoranders behov. Han nämnde även förslag om lön från dag ett för alla doktorander, men att detta även skulle leda till färre doktorander.

Jabar Amin (Skolpolitisk talesperson, Miljöpartiet, höll med Peter Honeth i flera av hans ståndpunkter, men betonade behovet av tryggare anställning omgående, varför miljöpartiet som tidigare år lagt fram ett förslag om att avsätta 300 miljoner kronor för att finansiera alla svenska universitet att införa lön från dag 1.

Vi i Naturvetarnas Studentråd tycker att flera av våra sakfrågor togs upp och vi är mycket nöjda med att många har uppmärksammat doktoranders situation och vill förbättra den. Peter Honeths uttalande om lön från dag en mycket bra attitydvändning från politikernas håll att se till att alla som arbetar har en lön, och nästa lågiska steg sedan Björklunds uttallande om att ha ett år på stipendium. Vi håller dock inte med Peter om att detta ska bekostas av färre doktorander, som de facto står för en stor del av Sveriges forskning, vilket skulle bli lidande vid en sådan förändring. Vi ser därför väldigt positivt till miljöpartiets förslag om att avsätta 300 miljoner till lön från dag ett.

Vi ser även positivt till förslaget att ha någon form av provanställning för nya doktorander, där doktorander och handledare (i de fall då doktoranden ej gjort sitt mastersarbete vid labbet) kan få en chans att arbeta ihop innan de tar beslutet att genomgå en hel doktorandutbildning. Dock ser vi flera risker med missbruk av detta, varför vi förutsätter att det i så fall även sker med lön, för att motverka missbruk av detta för billig arbetskraft (skuggdoktorander). Vi kommer återkomma till denna frågan mer när vi vet mer.

Vem satsar på forskarkarriär?
Under en debatt med titeln "vem satsar på forskarkarriär?”, togs motsvarande frågor upp för unga forskare, det vill säga de som precis är klara doktorandstudierna.

Det viktigaste som Peter Honeth tog upp här var att vi idag har ett behov av tydligare karriärvägar för att underlätta för personer som överväger att sattsa på forskning att se till att det är möjligt att göra karriär inom forskningen. Han lyfte upp att dagens situation med en doktorandutbildning, en-flera post docs, följt av flera olika kortsiktiga anställningar med olika regler inte är en bra lösning, och att Sverige bör införa något liknande USA:s tenure track. Där det är en tidigt en hårdare selektion på vilka som kan avancera inom akademin och tydligare karriärvägar än vad som finns i Sverige.

Vi i Naturvetarnas Studentråd tycker att dagens system, med för många kortsiktiga anställningar som inte leder vidare till en fast tjänst är ett stort problem, vilket man kan läsa mer om i utbildning straffbart. Vi är mycket positiva till att denna frågan togs upp, och ser fram emot forskningspropotionen, som vi förväntar oss ska innehålla mer konkret information om hur detta ska gå till praktiskt.

måndag 2 juli 2012

Almedalen


Naturvetarnas studentråd är på plats i Almedalen och en spännande vecka med många intressanta aktiviteter väntar. Vi samarbetar med Saco studentråd kring socialförsäkringssystemet, och tillsammans kommer vi under veckan arbeta för att belysa de problem som studenter kan stöta på under studietiden.
Klarar du av att balansera på studielinjen? Kom och prova själva för att se om du klarar navigera genom studenternas krångliga socialförsäkringssystem.

/Studenrådet