onsdag 31 oktober 2012

Måste man ta studiemedel för att räknas som student?


Har man som student arbetat innan man har påbörjat sina studier så har man jobbat in en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den kan hållas vilande under studietiden så länge studenten tar studiemedel för alla studieveckorna. Då studenten har avslutat sina studier behöver denna inte arbeta upp sin SGI på nytt. Den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs av Försäkringskassan utifrån den beräknade årsinkomsten. Sjukpenningen och föräldrapenningen grundar sig på SGI:n.
En enda vecka utan studiemedel gör att SGI:n går förlorad. I praktiken innebär det att en student inte får behålla sin SGI till föräldrapenningen eller sjukpenningen om man inte tar sitt studiemedel under hela studietiden. Myndigheter som Försäkringskassan och CSN borde förstå att man kan studera utan att man utnyttjar sitt CSN stöd. 
För studenter som har börjat studera direkt efter gymnasiet och inte hunnit jobba upp sin SGI men som samtidigt får barn under studietiden blir den ekonomiska situationen ohållbar. Deras ersättning baseras på föräldrapenningens grundnivå. Idag ligger denna grundnivå på 180 kr om dagen. Det resulterar i en inkomst på strax över 4000 kr netto i månaden. Ställs detta i relation till ett fullt studiemedelbelopp, som uppgår till ungefär 9000 kr så innebär det en halvering för de studenter som blir föräldrar under sin studietid. Det gör deras ekonomiska situation ohållbar och minskad ekonomisktrygghet påverkar i sin tur studieresultatet. Naturvetarnas studentråd anser att studierna i sig borde skydda SGI:n och inte att studenten ska vara tvungen att ta studiemedel för att kunna behålla den sjukpenningsgrundande inkomsten.

Inga kommentarer: