fredag 11 december 2009

Fler naturvetare till entreprenörskapstävlingar!

Igår var jag på prisutdelningen för topp 10 av de 422 inskickade affärsidéerna i Venture Cup Väst. Nytt för i år var särskilda priser för idéer inom Mat & Hälsa samt Miljö & Energi där sex tävlande grupper fick dela på 6000 kr. En snabbanalys av deltagarna visade på en majoritet av ingenjörer. Jag tror att naturvetare skulle ha minst lika mycket idéer att bidra med, speciellt inom de nya strategiområdena!

Nästa delsteg i Venture Cups tävling är att lämna in ett utkast på en affärsplan, deadline är 9 februari och det är öppet för alla att hoppa på tåget även om de första stegen har varit. Ta chansen!

Prisen i Mat & Hälsa ges i samarbete med Food and Health Concept Centre, prisen i Miljö & Energi ges i samarbete med Akzo Nobel Surface Chemistry och Ekofonden.

Annika Österdahl
Ordförande Naturvetarnas studentråd

Inga kommentarer: