lördag 12 juni 2010

Arbetslivsanknytning uppmärksammas av politiker

Nyligen har Socialdemokraterna kontaktat rektorer inom Stockholmsregionen för att undersöka hur de arbetar med arbetslivsanknytning och hur mycket pengar som avsätts. Kåre Bremer skriver i sin blogg att det är viktigare att fokusera på utbildningens kvalitet i sin helhet.

Vi menar att åtminstone naturvetenskapliga utbildningar har mycket hög kvalitet, men det som brister är just arbetslivsanknytningen. Det är inte säkert att många praktikplatser eller massor av pengar ger bra arbetslivsanknytning, kvalitet går ju före kvantitet. Däremot så skulle en bättre arbetslivsanknytning ge utbildningen en högre kvalitet. Arbetslivsanknytning är inte bara praktik utan även gästföreläsningar, studiebesök, arbetsmarknadsdagar och så mycker mer.

Eller varför inte anställa lärare som inte enbart har akademisk erfarenhet?

/ Naturvetarnas Studentråd

Inga kommentarer: