lördag 12 juni 2010

Högskoleverkets chef Anders Flodström avgår

Den första juli avgår Högskoleverkets chef Anders Flodström som en reaktion på regeringens kvalitetsproposition, som tidigare kommenterats i bloggen. "Jag kan inte stå bakom det system som regeringen vill införa. Det ligger för långt ifrån ett system som jag tror på" säger Flodström i HSVs pressmeddelande. Nu ska han utreda kvalitetsbaserad resursfördelning av forskningsmedel för Utbildningsdepartementet.

Läs mer hos Lisa Gemmel, Kåre Bremer, Klas-Herman Lundgren och Jusek.

/ Naturvetarnas Studentråd

Inga kommentarer: