måndag 16 augusti 2010

Är treterminssytem bra?

När man argumenterar för ett treterminssystem så gör man det ofta med ord som bättre ekonomi, snabbare ut i arbetslivet och ingen oro för att inte hitta ett sommarjobb.

Men hur bra är det egentligen att plugga hela året utan någon paus då man genom ett sommarjobb eller praktik kan få en koppling till arbetslivet. I till exempel Tyskland, Frankrike och Holland så är praktik ett obligatoriskt moment i alla utbildningar. I Sverige är det något studenterna får göra på sin fritid, alltså sommarlovet. Här anses det inte vara så viktigt att man kan tillgodogöra sig kunskapen på en arbetsplats.

Om treterminssytemet införs kommer den enda tiden som en student har att få arbetslivserfarenhet att gå förlorad och försök sedan att söka jobb med enbart en utbildning eller olika kurser i bagaget. Då spelar det ingen roll om du blir klar på fyra år istället för fem, du är ändå inte intressant för arbetsgivarna.


/ Elin Wallin
Ordf. Naturvetarnas Studentråd

3 kommentarer:

Erik Persson sa...

Fast man kan ju ha praktik som en del av sin utbildning som du får akademiska poäng för. Just nu är det ju väldigt många som måste tacka nej till praktik under sommaren därför att de behöver en inkomst, med ett treterminssystem skulle du inte ha det problemet.

/Erik MST

Christoffer sa...

Du har rätt Erik och Naturvetarna student driver för tillfället en kampanj för att öka arbetslivsanknytningen i högskoleutbildningen där praktik som en obligatorisk del är en av våra frågor. Men just nu fungerar det här dåligt och så länge högskolan inte inför praktik tror jag att treterminssytemet skulle vara förödande.

Anonym sa...

Ja, man behöver verkligen tid till praktik och jobb. Både för att veta vad man vill jobba med efter examen och för att ha en möjlighet att få jobb. Många använder ju dessutom sommarjobbspengarna hela terminen att leva på så utan den inkomsten skulle det behövas högre studiemedel.