onsdag 2 februari 2011

Åldern på studenterna är viktigast

Idag kom slutbetänkandet från långtidsutredningen 2011. I det föreslås bland annat att studenter som tar sin examen vid 23 års ålder inte ska behöva betala tillbaka sina studielån. Tar man däremot ut sin examen vid 26 års ålder eller senare så ska man betala tillbaka hela studielånet.

Att se åldern på studenterna som ett problem är lite märkligt, man borde istället fokusera på studenternas kunskaper och möjligheter att få arbete. Många äldre studenter är mer studiemotiverade och presterar bättre än sina yngre kursare, ska då åldern och inte resultatet styra ekonomin? Det är nog inte heller många som väljer studieinriktning ur en rent ekonomisk synvinkel utan man väljer beroende på eget intresse. Det är därför rimligt att anta att många inte skulle väga in den ekonomiska vinsten i att börja läsa direkt efter studenten. Läs mer här


// Elin Wallin
Ordf. Naturvetarnas Studentråd

1 kommentar:

Sophie E sa...

Dessutom är ett flertal utbildningar idag 5-åriga efter en anpassning till Bolonga. Om man tar studenten som 19-åring betyder det att man tidigast tar examen som 24-åring. Inte så genomtänkt...