fredag 25 februari 2011

Den (o)nyttiga forskningen

Vad är nyttig eller onyttig forskning, viktig eller oviktig kunskap och vem bestämmer egentligen det? Är det näringslivet, politiker eller forskare? Kan vi verkligen se nyttan med all forskning innan vi har forskat om det? Eller är det så att den forskning som inte verkar har någon nytta alls till slut kan ge de mest värdefulla kunskaper eller innovationer? Vilken nytta såg man till exempel med att forska på och utveckla datorer och internet i början? Att styra forskningen efter hur vi tror att den bidrar till samhällets tillväxt är både kortsiktigt och riskabelt eftersom vi kan missa viktig kunskap. Det ska inte heller vara näringslivets behov som styr den akademiska forskningen. Låt forskningen styras av nyfikenhet och inte lönsamhet.

Läs även kortsiktig syn på forskningen, utvärdera forskningens samhällsnytta och kreativa forskare- inte en "elit"


// Elin Wallin
Ordf. Naturvetarnas Studentråd

Inga kommentarer: