tisdag 1 mars 2011

Kollektivavtalen behövs

Saco Studentråds ordförande Lisa Gemmel har tillsammans med Daniel Eriksson Sveriges Ingenjörer skrivit ett mycket bra debattinlägg om unga och kollektivavtal. Ibland glömmer nog många bort fördelarna med att ha kollektivavtal. På något sätt måste arbetsmarknaden styras, antingen via kollektivavtal, lagar eller en blandning av båda. Alla arbetsplatser är inte likadana och det är en viktig anledning till att kollektivavtal är att föredra framför lag. Det är också tryggare eftersom kollektivavtalet inte förändras när en ny färg på regeringen tillträder utan via förhandlingar mellan inblandade parter. Läs mer om kollektivavtal här.


//Elin Wallin
Ordf. Naturvetarnas Studentråd

Inga kommentarer: