torsdag 17 mars 2011

Flexibilitet i studiemedlet?

Idag offentliggjorde Nyamko Sabuni en promemoria angående ökad flexibilitet inom studiemedlet. Vi har tidigare skrivit om hur studenter har drabbats av återbetalningskrav från CSN för att deras studier inte varit upplaggda på korrekt CSN vis. Naturvetarna har sedan november erbjudit sina drabbade medlemmar räntefria lån för att kunna betala tillbaka till CSN. Nu ser det ut som om alla studenter som hamnat i kläm kommer att kunna få tillbaka sina pengar och att det inte ska bli några problem i framtiden. Det här undantaget kommer dock inte gälla om lärosätet i framtiden ändrar upplägget på sin utbildning. Det är orimligt att ett löfte om autonomi inte ska gälla för programupplägget, utan där ska CSN styra.


// Elin Wallin
Ordf. Naturvetarnas Studentråd

Inga kommentarer: