måndag 29 oktober 2012

Misslyckad matchning av kompetens


Matchningen på arbetsmarknaden för naturvetarstudenter efter examen är problematisk. Många har en spetskompetens som arbetsförmedlingen inte kan ta till vara på. Att likställa universitetskompetens med en yrkesutbildning från gymnasiet är inte rätt väg att gå.  Ett av problemen är att en del av nyexaminerade naturvetare går utan jobb. När de väl får ett jobb är det fel matchat. Är det lönsamt för samhället att ge utbildade naturvetare okvalificerade jobb? Arbetsförmedlingens främsta uppgift är att se till att den arbetsökande får ett jobb men inte att man får rätt jobb som man är utbildad för. Det är slöseri med tid och kompetens för den arbetssökande.
Enligt Saco:s rapport ”Fortfarande utbildning straffbart” leder en god matchning till bättre betalda jobb, vilket skapar förutsättningar för en högre tillväxt och en större skattebas. Forskning visar att dålig matchning för akademiker tidigt i karriären straffar sig i deras löneutveckling genom hela deras yrkesliv. Handläggarna på arbetsförmedlingen borde ha en större kompetens för att vägleda naturvetarna till mer kvalificerade jobb. 

Studentrådet har varit i kontakt med en naturvetarstudent som delar med sig av sina erfarenheter av livet efter examen.

”Dagen efter min presentation av mitt examensarbete skrev jag in mig hos Arbetsförmedlingen, härefter AF. Då hade jag gått utan studiestöd från CSN nästan en hel termin och det började sina bland mina sparade pengar. Men eftersom jag fortfarande var studerande hade jag inte rätt till A-kassa. Vilket jag inte heller hade när jag sedan vart arbetssökande. Detta eftersom jag var under 25 och inte hade arbetat tillräckligt efter gymnasiet för att få stämpla.

Jag började studera direkt efter gymnasiet, för att fortare ha möjligheten att komma ut i arbetslivet. Så med ett nästintill färdigt CV i handen ville jag börja få hjälp med att söka jobb inom min yrkeskategori. Jag vart placerad i en arbetskategorigrupp med en handläggare som skulle vara mer inriktade på rätt relaterade yrken för mig. Yrkesgruppen för geologer hamnade i samma grupp som bl a bygg, vilket kan vara relaterade men oftast inte.  

Först fick jag möta min handläggare för en intervju, fick tala om vad jag ville göra i framtiden, vad jag ville ha för hjälp/stöd, helt enkelt vad jag hade för förväntningar. Fick även då veta att jag var tvungen att vara arbetssökande i 90 dagar innan jag kunde få stöd (pengar) av försäkringskassan. Vi la upp en plan för hur mitt arbetssökande skulle se ut, min handläggare tyckte att jag skulle söka alla jobb som fanns ute på marknaden. Och hon hade i och för sig rätt att det är bättre att ha ett jobb än att bara gå hemma. Så jag började gå på rekryteringsdagar, sökte praktikplatser, jag ringde runt och hörde med olika företag om de fanns möjlighet för dem att ta in en praktikant eller dyl. Fick ofta om inte alltid svar att det inte fanns resurser för tillfället, men att jag gärna kunde maila mitt CV. Dagarna flöt på, jag vart helt klar med mitt examensarbete och tog ut min examen i december 2009. Under tiden gjorde jag allt för att få ett jobb, men marknaden just då var tuff med mycket konkurrens. Efter en tid föreslog min handläggare att jag skulle börja gå till en jobb-coach hos ett bemanningsföretag. Jag tyckte att det var bättre än att sitta hemma, samt att jag blev berättigad till lite mer bidrag då jag var aktiv i något av AF program.

Jag fick en coach hos bemanningsföretaget. Hos henne fick jag mer stöd än av min handläggare hos AF. Vi övade på intervjuer, finslipade mitt CV, jag fick uppgifter som skulle utveckla mig så att jag vågade lyfta luren till en potentiell arbetsgivare. Efter ungefär en och en halv månad coachning (5½ månad arbetssökande) erbjöd min coach mig ett jobb hos dem. Det var inte något relaterat till geovetenskap, men jag skulle få en inkomst!
Sen flöt det på, jag var inte arbetssökande längre (efter 6 månader arbetslös, vara tre helt utan inkomst). Jag gjorde det klart för min chef (coach) att jag fortfarande aktivt skulle söka jobb inom geovetenskap, och hon var mycket förstående. Jag arbetade hos bemanningsföretaget i ett halvår, sedan fick jag mitt första arbete som geolog. Har sedan dess arbetat med det jag är utbildad inom, efter mycket slit och knapert i kassan”

Kvinna 27 år, arbetande geolog sedan 2010. 

Inga kommentarer: