onsdag 27 maj 2009

Inspirerande Alumnikväll på Stockholms Universitet

Igår trotsade ambassadörerna på SU sommarvärmen och höll karriärkväll för naturvetarstudenter. Och vilken kväll det blev! Inspirerande föredrag från intressanta naturvetare i karriären och massa nyfikna studenter som fick chansen att stimuleras och motiveras. Stor belåtenhet rådde bland föredragshållare, åhörare och arrangörer vid åttatiden igår då allt var över.


Vi hade bjudit in 11 alumner med olika naturvetenskaplig bakgrund som fick dela med sig av sina erfarenheter från arbetsmarknaden och ge tips i karriären åt oss studenter. Medverkade gjorde bl.a. miljövetaren och entreprenören Thomas Bjelkeman-Pettersson som grundat organisationen Akvo.org och som pratade om hur man blir miljöentreprenör, molekylärbiologen Katarina Eisleitner som startar upp det Holländska företagets Medicom Publishers verksamhet i Skandinavien och aktuarien Erik Elvers som talade om matematiken i finansvärlden.


Förutom alumniföredrag och frågestunder, minglades och fikades det medan allas vår studentombudsman Pär Karlsson coachade och informerade. Det kändes som eventet nådde sitt syfte; att ge studenter ökade perspektiv inför viktiga val i studier och karriär. Vi kan verkligen rekommendera ett liknande upplägg, vi naturvetare behöver sånt!!!


Studentambassadörerna Naturvetarna, Stockholms Universitet

genom Christoffer Hamark 

Inga kommentarer: