måndag 18 maj 2009

Spelbranschen -en framtidsbransch?

Svensk spelbransch trotsar kris och växer skriver DN idag. Kanske kan spelbranschen locka unga att intressera sig för naturvetenskap? Om man ska tro på att spelbranschen går en ljus framtid till mötes är det kanske en blivande arbetsmarknad för naturvetare?

Politikern Luciano Astodillo (S) ser spelbranschen som en framtidsbransch och menar att det finns en outnyttjad potential inom exempelvis äldreomsorg och utbildning. Jag arbetar själv inom äldreomsorgen och är nyfiken på spelbranschens och äldreomsorgens gemensamma nämnare?

Inga kommentarer: