fredag 16 oktober 2009

Är Sacos styrelse FÖR avgifter på utbildning?

Saco studentråd har tillsammans med Sveriges universitetslärarförbund motionerat till Sacos kongress om att Saco ska motverka att avgifter införs på högre utbildning. Sacos styrelse har dock beslutat att rekommendera kongressen att avslå motionen.

Själv undrar jag över motivationen bakom - är det rimligt att man har mer rätt till en högre utbildning om man har pengar? Borde inte fokuset vara på att utbildningen kan nå så många som möjligt? Om inte "finansieringen av alla funktioner helt och fullt ska vila på skattebetalarna" - vem ska betala, och vad ska avgiftsbeläggas?

Vad tycker DU? Kommentera gärna!

Här httar ni motionen och styrelsens yttrande. Studenterna i Akademikerförbundet SSR tycker också till i frågan.

Elin Löfroth,
Ledamot i Naturvetarnas studentstyrelse

8 kommentarer:

Mia sa...

Väldigt konstigt beslut av Saco tycker jag. Självklart ska inte enbart rika få studera. Det kommer att öka klyftorna i samhället!

Anonym sa...

Det är inte ett beslut av Saco. Det går ju att påverka på kongressen. Men jag håller med om att hållningen är fel. Det är inte heller bara rättviseaspekten utan även en kunskapsfråga. Kunskap finns ju även hos familjer eller individer med sämre ekonomiska förutsättningar.

Johan sa...

Skulle vara intressant med en kommentar från Saco. Det finns ofta aspekter man missar och jag kanske har missat något här...

Jon Stenbeck sa...

Hej, Saco-styrelsen skriver inte i sitt svar att den är för avgifter. Så här står det bland annat i svaret:
”Under de senaste årtiondena har den högre utbildningen fått allt fler funktioner. Den svarar för fortbildning av redan yrkesverksamma, den ingår i ett internationellt utbildningssamhälle och den tillhandahåller utbildning som snarast konkurrerar med bildningsförbundens utbud. Det är inte självklart att finansieringen av alla funktioner helt och fullt ska vila på skattebetalarna.”

Jag tycker det är roligt med en debatt och hoppas att frågan kommer diskuteras ordentligt på Sacos kongress den 16-17 november.

Hela svaret finns på http://www.saco.se/upload/Dokumentarkiv/Kongress2009/Motion%205.pdf

Hälsningar
Jon Stenbeck
Sacos kommunikationsavdelning

Johan sa...

Läs även Lisa Gemmels kommentar här http://lisagemmel.blogspot.com/2009/10/saco-har-nu-svarat-pa-motionen-sulf-och.html

Johan sa...

Läs gärna Akademikerförbundet SSRs studentråds inlägg på http://studentradetssr.blogspot.com/2009/10/saco-svarar-pa-inlagget-om.html

Marcus sa...

De ekonomiska aspekterna av stora eller små beslut verkar vara oundvikliga i samhällsdebatten, med all rätta. Men jag anser att frågan om hur högre utbildning ska finansieras behöver sättas i perspektiv till såväl varje individ - alltså skattebetalare/samhällsmedborgare - som till samhället i sin helhet.

Jon Stenbeck meddelar att Saco-styrelsen skriver i sitt svar att den inte är för avgiftsbelagd utbildning. Däremot är det "inte självklart att finansieringen av alla funktioner helt och fullt ska vila på skattebetalarna."

Att helt och hållet finansiera högre utbildning med skattemedel innebär att vi alla är med och delar på kakan. Alla får betala sin beskärda del, oavsett om man väljer att studera eller inte. Detta innebär att människor med sämre ekonomiska förutsättningar - som självfallet kan inneha lika mycket kunskap som de rikare - också ges möjlighet att utbilda sig. Därmed får inte de ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper avgöra.

Samtidigt kräver detta att vi alla som samhällsmedborgare är villiga att gemensamt finansiera utbildningen när vi betalar skatt. Om färre bidrar med sin del måste vi på något sätt avgiftsbelägga utbildningen, vilket får konsekvenser. Men om Saco inte är för att börja ta ut avgifter för högre utbildning och heller inte menar att finansieringen enbart ska ske med skattepengar - hur ska det då gå till? Ekvationen måste gå jämt ut på något sätt. Det ska bli spännande att se faktiskt.

Jon Stenbeck sa...

Hej igen,

Ingenstans i motionssvaret från Sacos styrelse står att det är ok att ta ut avgifter för grundutbildning.

Men jag funderar på om det kan vara ok att ta ut avgifter för medborgare som kommer från andra länder? För hela eller delar av utbildningen? Eller för eventuella ökade administrativa kostnader i samband med översättningar mm? Jag anser inte att man kategoriskt kan säga nej till avgifter av det här slaget.

Idag finns det avgifter för företagsanpassade MBA-kurser och andra uppdragsutbildningar. Syftet med uppdragsutbildning är att tillgodose kompetensbehovet i arbetsgivarens verksamhet. Uppdragskurserna kan vara anpassad för ett specifikt företag eller utgöra platser på en av universitetets ordinarie kurser. Med ett kategoriskt nej till avgifter så innebär det att denna kostnad ska föras över till skattebetalarna generellt eller tas från redan låga anslag.

Hälsningar

Jon Stenbeck
Sacos kommunikationsavdelning