fredag 23 oktober 2009

Få koll inför klimatmötet i Köpenhamn

Miljöaktuellt har gjort en liten guide till klimatmötet i Köpenhamn. För den som vill läsa på mer har även den Danska regeringen gjort en hemsida för konferensen. Jag hoppas att man kan ta fasta på möjligheterna istället för att stirra sig blind på kraven. En stor del av lösningen kommer vara nya sätt att utnyttja våra resurser. Vilka möjligheter för naturvetare att visa vad vi kan!

Angående något helt annat vore det fortfarande bra med ett klargörande från Sacos styrelse vad de menar med att det inte är "självklart att finansieringen av alla funktioner helt och fullt ska vila på skattebetalarna" om det inte betyder avgifter...
Läs svaret från Sacos styrelse hos Akademikerförbundet SSRs studentordförande!

/Elin Löfroth

Inga kommentarer: