torsdag 4 februari 2010

Gör om forskarnas karriärsystem!

Unga forskare är mycket viktiga för vår utveckling, trots detta stöds de inte i den svenska akademin.

"Ett svenskt problemområde är utan tvekan de yngre forskarnas situation vid universiteten. Först och främst är fyra år en alltför kort tid för en forskarassistenttjänst. Världen skriker efter nyskapande och banbrytande forskning. Sådan forskning har ofta en relativt hög risk, och för att en ung forskare ska våga vara verkligt visionär, krävs längre tjänstetider, bättre startresurser samt ett tydligt akademiskt karriärsystem."

Detta skriver Lars Rask (VD, Stiftelsen för Strategisk Forskning) och Madelen Nilsson (förbundsordförande Naturvetarna) i Uppsala Nya Tidning.


/Elin L

Inga kommentarer: