onsdag 10 mars 2010

Högskoleverket förutspår trendbrott i naturvetares arbetsmarknad!

Högskoleverket förutspår trendbrott i naturvetares arbetsmarknad, fast det formuleras ju inte riktigt på det viset...

I själva verket handlar detta blogginlägg om att Högskoleverket kommit med sin årliga rapport om Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden där de bland annat förutspår ett överskott av naturvetare.

Grunden för detta är att antalet examinerade naturvetare beräknas öka under de närmsta 25 åren i ungefär samma takt som tidigare medan högskoleverket anser att efterfrågan inte kommer att öka över huvud taget. Bilden är tagen från rapporten och visar tillgången av naturvetare (grön linje) samt efterfrågan fram till idag (svart linje) och beräknad efterfrågan (röd linje).

Med bakgrund av klimatförändringar, minskad biodiversitet och diverse miljökatastrofer är det intressant att Högskoleverket förespår detta "trendbrott" i naturvetares arbetsmarknad!

Sedan undrar man ju också huruvida denna prognos verkligen stämmer för alla som faller under benämningen "naturvetare".
Enligt Högskoleverket inkluderar gruppen naturvetare bland annat personer med inriktning mot biologi, datavetenskap, farmaci, geovetenskap, fysik, kemi, lant- och skogsbruk samt matematik. Har dessa grupper samma arbetsmarknad?

Det är ju inte heller så enkelt att när man är färdig biolog så börjar man arbeta som biolog och gör det resten av livet. Och läser man högskoleverkets rapport så arbetar ca 16-17% av naturvetarna under tjänstebenämningar såsom ingenjör, civilingenjör eller tekniker. Betyder detta att naturvetare inte får arbete inom det de utbildats för? Nej - en etikett är en etikett. Jag vet många arbeten jag kunnat söka med min kompetens trots att man efterfrågat en ingenjör.

Intressant då att efterfrågan på högskoleingenjörer förutspås öka av Högskoleverket...

Läs även Naturvetarnas inlägg, SvD, TV4.


Elin Löfroth
Styrelseledamot

Inga kommentarer: