onsdag 21 april 2010

Avgifter på utbildning - now available in Sweden

Idag beslutades det genom Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU15 att vi i Sverige ska införa studieavgifter för utländska studenter utanför EU/ESS-området. Betänkandet kallas "Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter". Betyder detta att vi inte konkurrerar med kvalitet idag?

Den stora frågan är dock: Vad blir nästa steg?

Se även Akademikerförbundet SSR och Saco studentråd.

Inga kommentarer: