torsdag 15 april 2010

Universitetsturnén slutar- Stockholm meeting börjar

Så var nästan 400 gäster från universitet och näringsliv samlade i Aula Magna på Stockholms universitet för att diskutera unga forskares villkor. Vilka karriärmöjligheter finns idag och hur ska de kunna förbättras så att vi behåller dessa lovande forskare i Sverige och inte mister dem till utlandet?

Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör på Naturvetarna inledde med orden "utan unga forskare stannar Sveriges forskning". Visst är det så men det krävs mer än ett rum fullt med unga forskare för att få banbrytande forskning. Man måste skapa ett bra klimat för forskarna, genom bland annat långsiktig finansiering och att det finns tydliga karriärmål att kämpa för. Då menar jag inte bara att få ett visst antal publikationer utan att man tydligt ska kunna se sina karriärvägar inom akademien, men även utanför. Man kan faktiskt som naturvetare jobba inom näringslivet och man kan till och med starta egna företag!

Det bevisade Saed Esmaeilzadeh som har startat ett eget företag Serendipity innovations som hjälper andra nystartade företag. Grunden för hans företag Diamorph AB startade med ett misslyckat experiment som blev väldigt lyckat.

Vidare fick vi bland annat veta hur en civilingenjör i kemi Pär Wohlin, som har en licenciat i medicin inte får bli biologilärare eftersom han inte har läst biologi på gymnasiet. En licentiat väger inte alltid så tungt! Han lärde sig mer av en veckokurs på Harvards lärarutbildning än på hela Svenska lärarutbildningen. Nu arbetar han som lektor på Viktor Rydbergs gymnasium, undervisar på Harvard och föreläser via sitt eget företag.

Man kan alltså göra mer med sin utbildning än vad man först tror. Men ska man behöva välja mellan akademi eller näringsliv? Borde vi inte förbättra möjligheten att gå emellan och skulle inte studenterna på de naturvetenskapliga utbildningarna gynnas av att deras lärare har en bred erfarenhet från arbetsmarknaden?

Läs mer: Lisa Gemmel och Stockholmmeeting.se

/Elin Wallin
Ordf Naturvetarnas studentråd

Inga kommentarer: