måndag 12 januari 2009

Lärarledda lektioner på universitetet?

I ERGO, Uppsala studentkårs tidning, läste jag nyss artikeln "Utan lektioner blir han utan betyg". En utbytesstudent från Sydkorea berättar om sina problem med att hitta kurser som har tillräckligt med lärarledda lektioner. För att betygen ska godkännas i Sydkorea krävs det att en kurs innehåller minst lärarledda 45 timmar och på den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet har det varit svårt att hitta några kurser som motsvarar dessa krav.

Uppsala studentkår sammanställde förra året en rapport som inte helt oväntat visade att en stor andel kurser ger väldigt få timmar med lärarkontakt. Däremot har Uppsala Universitet uttryckt en vilja att förändra situationen och förhoppningsvis kommer det att synas i uppföljningen av rapporten som kåren kommer att framställa under det kommande året. Så det blir till att vänta och se.

Vad är egentligen rimligt att vi studenter kan kräva av Universiteten när det gäller lärarledda lektioner?

/Camilla

2 kommentarer:

Patrik sa...

Det beror förstås på vad för slags typ av kurs det är men mindre än 10 lärartimmar i veckan (3 halvdagar) borde ingen kurs ha!

Camilla sa...

Håller med dig! Men jag vet själv många kurser där en vanlig vecka innebär 2-3 föreläsningar/ vecka á 2 timmar = 4-6h/vecka.

Hörde på radio idag att allt tyder på att läget bara försämras, det är indragningar både här och där.