söndag 8 mars 2009

Ambassadörernas syn på kvalité

Under ambassadörshelgen i Djurönäset diskuterade vi viktiga aspekter för utbildningskvalitén. Här är några punkter som togs upp:

Verklighetsanknytning
Praktik och studiebesök integrerade i undervisningen.

Undervisningskvalitet
Ej låga krav, högt antal undervisningstimmar, aktuell, uppdaterad och varierad undervisning.

Handledning
Lättillgänglig handledning, mentorskap, studievägledning.

Kommunikation
Mellan studenter, studenter-handledare-studievägledare, mellan olika universitet, samt mellan universitet och arbetsliv.

Engagemang
Bland studenter, bland lärare, engagemang hos varje enskild individ – tillsammans åstadkommer man större förändringar.

Inflytande
Utvärderingar (som används), studentinflytande genom kåren och ämnesgrupper.

Genom fungerande kommunikation, mer engagemang och vilja att påverka, högre undervisningskvalité, mer verklighetsanknytning och insatta handledare och vägvisare kommer både studenter, personal på universitetet och anställande företag känna att det är roligare, mer givande och enklare med överförandet av studenter till arbetslivet.

/Anna M (mha Angelica)

Inga kommentarer: