lördag 28 mars 2009

Utblick i Göteborg

Den 1 april är det dags för inspirationsdagen om miljöfrågor på Handelshögskolan i Göteborg. Årets tema är "Sveriges miljöarbete nationellt och internationellt" för att visa på hur mycket vi ändå kan påverka som en litet land. Utblick är ett samarbete mellan miljövetare med både samhälls- och naturvetarinriktning. Gästföreläsare, utställning och fika utlovas från klockan nio. Här kan du hitta programmet.

/Anna M

Inga kommentarer: