onsdag 29 april 2009

Ny gymnasieskola

Under tisdagen la regeringen fram ett förslag om en ny gymnasieskola. Gymnasiet delas upp i högskoleförberedande program och yrkesförberedande program. Antagningskraven till programmen kommer att öka. Förut kunde elever luras in på programmen av låga antagningskrav vilket ledde till en naturlig gallring senare då de inte klarade studierna. Risken fanns då att nivån på undervisningen sjönk för att fler skulle stanna på programmet. Med det nya förslaget ökar kvalitén på de naturvetenskapliga utbildningarna.

Detta anser jag vara ett steg i rätt riktning. Alla är inte stöpta i samma form. De som vill studera på högskola fokuserar på det och de som vill yrkesutbilda sig knyts tidigare till yrkeslivet. Bra regeringen!

Läs mer på DN och på SvD samt Magnus Anderssons blog och Knuff och här.
/Johan

5 kommentarer:

Kurt sa...

Och om man skall studera vidare på högskolan eller ej beslutar sig eleven för på dagis.

Jonas sa...

Den inställning som presenteras i det här sammanhanget manar till en skräckbild av vetenskapsteoretiskt okunniga naturvetare som förkastar allt som inte kan beräknas eller "bevisas". Som vetenskapsförespråkare bör ni vara måna om att den pedagogiska forskningen har gått i rakt motsatt åsikt vad det gäller utbildning. Hårdare tag, precis som inom kriminalvården, är inte något som skapar bättre förhållanden, utan ökar segreationen, framför allt beroende på hemmets ekonomiska förhållanden. Likaså är det vansinne att förvänta sig att alla väljer rätt från 15 års ålder, i alla lägen.

Naturvetarna sa...

Jag har själv "valt fel" under mina studier vilket ledde till längre studietid. Tydligare ramar kunde ha undvikit detta. Jag vill återigen poängtera att förslaget gynnar både de med yrkesinriktning och högskoleinriktning. Om man hoppar höjdhopp kan inte ribban läggas på en kompromissnivå. Den ligger då för högt för vissa och för lågt för andra. Ingen gynnas av detta. Alla ledsnar. Yrkesprogrammen kan dessutom kompletara till högskolebehörighet. Vad Jonas menar med skräckbild förstår jag inte.
/Johan

Eva Westerberg sa...

Eller inte ha någon ribba alls vilket verkligen gör alla till förlorare...

Naturvetarna sa...

Kurt: Det menar du väl ändå inte?