lördag 19 september 2009

Fem punkter för kunskap...


...riskerar att bli fem punkter för mindre kunskap. DNs ledare började igår med att lista de viktigaste förslagen inför nästa mandatperiod men jag är verkligen inte beredd att hålla med ledarredaktionens första lösningar på "Sveriges verkliga problem".

Avgift på högskolan har diskuterats förr och det är
konstigt att redaktionen helt blundar inför nackdelarna med en avgiftsbelagd högskoleutbildning.

"Risken med avgifter är att de kan verka mer avskräckande på dem som kommer från hem utan studietradition. För att inte bli en svårforcerad tröskel måste avgifterna därför kunna täckas av studielån"

Det de syftar på är att personer från icke-akademiska hem riskerar att slås ut men att det "lätt" skulle kunna lösas av att "bara" höja studielånet. Skuldbeläggningen skulle eventuellt fungera avskräckande men det skulle inte spela någon roll för de som ser studierna som en investering och förväntad god avkastning... Jag ser många nackdelar med förslaget;

Vi riskerar att få in en mer homogen massa av studenter. För personer från hem utan
akademisk bakgrund kan tröskeln bli för stor till att börja plugga. Utbildningen kommer då att förlora fördelarna med att ha studenter med olika bakgrund. Olika bakgrund ger olika synsätt och perspektiv vilket leder till en ökad förståelse och bättre kvalitativ kunskap.

En fet plånbok är inte samma sak som begåvning. Många studenter använder sina besläktade plånböcker som skyddsnät, vilket möjliggör studier. Ska vi förlora begåvningar och ambitiösa framtida studenter enkom för att högskolan förvandlas till en klassskola? Det om något kan verkligen sänka kvalitén på högskolan.

Om du måste se utbildningen som en investering med god avkastning för att kunna betala tillbaka ett gigantiskt lån riskerar vissa yrkesgrupper att slås ut. Det är långt ifrån alla yrken som ger en god avkastning men behövs lika mycket, om inte mer, i vårt samhälle. I många fall innebär idag utbildning, jämfört med arbete direkt efter gymnasiet en ekonomisk förlust. Vad händer om ingen vill satsa sin tid och sina pengar på ett yrke som inte kan betala tillbaka studielånet tillräckligt snabbt? Frågan är också hur engagerad du blir som student om pengar är det största målet men inte kunskapen i sig?

Än mer lån kan bidra till ökad stress för studenten. Redan idag upplever många den ekonomiska situationen hård och stressande. Förmodligen kommer inte fler röda siffror göra situationen bättre.

Sedan är det en rätt ironisk sista punkt som ledarredaktionen tar upp. "Låt de statliga museerna åter bli fria från inträde" då de återinförda entréavgifterna ledde till färre besökare... Vänta nu, hur var det. Redaktionen ville i samma lista införa avgifter för högskolan. Med samma resonemang så borde slutsatsen bli färre studenter och därmed mindre kunskap. Kanske inte så smart, eller?

/Anna Hamilton, styrelseledamot

3 kommentarer:

Pälle Karlsson sa...

Klockrent resonemang Anna. Kan bara instämma.

Elly sa...

Samma här! Jag blev jävligt upprörd när DN, som jag i övrigt gillar, skrev sådana utbota dumma förslag. Eller ja, i synnerhet den om avgift.

Esteban sa...

Jag gapskrattade rätt ut när jag såg att de i samma artikel vill ta bort museiavgifter men införa studieavgifter. Hur kunde de missa detta?

Alternativt står de kanske för en syn där högskolan ska vara till för en effektiv elit och pöbeln får hålla till godo med muséer istället ;)