lördag 23 januari 2010

Arbetslivsanknytning under studierna - även till akademin!

Ofta när det pratas om arbetslivsanknytning under studietiden så efterfrågas fler praktikplatser och fler gästföreläsare från industrin. Lika viktigt är det att vi integrerar vetenskaplig grundutbildning med riktiga forskningsprojekt! Glappet mellan utbildning och arbetsliv är stort även för naturvetenskapliga studenter som tänker sig en framtid inom akademisk forskning. Det ger ett mervärde för studenter som inte kan fås genom att läsa forskningsartiklar och genomföra laborationer från labbhäften, något som är vanligt idag då en verklighetsanknytning ska appliceras inom universitetsvärlden. C. H. Tong lyftar fram denna fråga på ett mycket bra sätt under Correspondence i senaste Nature, "Let interdisciplinary research begin in undergraduate years".

Annika Österdah, ordförande Naturvetarnas studentråd

Inga kommentarer: