söndag 31 januari 2010

Hur viktiga är unga forskare för samhällsutvecklingen?

Den 15 april kan du vara med på Stockholm Meeting där årets tema är unga forskare och hur viktiga de är, något som många naturvetare är berörda av eftersom det är så många av oss som går vidare till doktorandstudier.


Både karriärvägar inom och utanför akademin kommer att lyftas fram i Stockholm. Dessutom kommer det hela föregås av en universitetsturné på fem orter i Sverige där det finns många naturvetare som studerar. Allt är gratis men anmälan krävs!

2 februari, Uppsala universitet
9 februari, Lunds universitet
16 februari, Linköpings universitet
23 februari, Umeå universitet
2 mars, Göteborgs universitet

Jag kommer vara med i Göteborg och eventuellt i Stockholm, hoppas att vi blir fler studenter - speciellt av oss som är i slutskedet av vår utbildning!


Annika Österdahl

ordförande för Naturvetarnas studentråd

Inga kommentarer: