måndag 18 januari 2010

Vad jobbar en naturvetare med.. egentligen?

Den frågan har jag fått många, många gåner. Och ja, det finns inget bra svar eftersom att vi är en så bred grupp med bred men samtidigt väldigt specifik kompetens! Det mest utförliga svaret jag kan ge är att ni kan gå in och läsa på Naturvetarnas hemsida under länken På Nytt Jobb... väldigt informativt och inspirerande, inte minst för naturvetarstudenter på väg ut i arbetslivet.

1 kommentar:

Camilla sa...

Jag tror dessutom att den stora BREDA kompetensen berikar och leder till ännu större bredd. För det är ju tackvare olikheter som vi utvecklas och vågar (tror jag) öppna nya dörrar. Hela samhället går i den riktningen så vi "naturvetare" ligger verkligen i framkant där!!!