onsdag 13 januari 2010

Kvinnliga studenter tar männens utbildningsplatser!

I SVT:s Gomorron Sverige fördes idag en debatt med Tobias Krantz (fp) och Marie Granlund (S) om könskvotering vid antagning till högre utbildning. Programledare Marianne Rundström undrade om inte könkvotering var bra eftersom kvinnor tar männens utbildningsplatser pga att de har bättre betyg. För mig är könskvotering ett sätt att begränsa möjligheten till utbildning pga just det vi inte kan påverka, vilket kön vi har. Vi kanske helt ska förbjuda kvinnor och män att läsa de utbildningar där de är i majoritet så att vi får ett jämlikare samhälle. Är det en bra metod?

Marie Granlund vill ha kvar könskvoteringen för att få lika många män och kvinnor på utbildningarna. Samtidigt håller hon med om att Uppsala universitet, SLU, Örebro universitet och Karlstad universitet har gjort fel när de könskvoterade eftersom de dömts. Att universitet döms för användning av könskvotering som antagningsmetod är ytterligare ett skäl för att avskaffa detta.

För att få en mer "jämställd kvot" kvinnor och män på högre utbildningar kanske man ska lägga fokus på grund- och gymnasieutbildningen istället. Det är här som skillnaderna i betyg skapas, jag tror inte att flickor som grupp är smartare än pojkar utan det finns en attitydskillnad i skolan mot pojkar och flickor.

Sedan kan man ju fråga sig om männens underrepresentation på högre utbildningar är negativ för dem eller inte med tanke på att majoriteten av professorer är män.

// Elin Wallin
Vice ordf. Naturvetarnas studentstyrelse

5 kommentarer:

Nisse sa...

Det är helt riktigt att fokus måste flyttas till grund- och gymnasieskolan. Under flera år har skolverket kunnat rapportera om ojämlikheten i betygssättningen. Dels att flickor generellt har högre betyg än pojkarna i alla ämnen och alla program, dels att flickorna generellt får högre betyg för motsvarande resultat än pojkarna. Tyvärr är det ingen ansvarig som verkar vilja ta tag i, eller ens se problemet - trots skolverkets rapporter.

Att det idag finns fler manliga professorer än kvinnliga är inte så underligt med tankte på att det tar lång tid att ta sig till den positionen. När dessa professorer själva var studenter var det nog en manlig dominans bland studenterna, och när dagens manliga 60+ professorer pensioneras om några år kommer pendeln svänga över och om ett tiotal år har vi den motsatta situationen.

Mia sa...

Toksvår fråga det här med könskvoteringen, speciellt eftersom det inte sker konsekvent i hela samhället... skulle kunna diskuteras lääänge...

Elin sa...

Om jag förstod Marie Granlund rätt menade hon inte att det skulle vara hälften hälften, utan att kvotering endast skulle ske när två personer har lika meriter (vilket tillämpas på många ställen vid tillsättning av tjänster). Kvotering är dock en svår fråga. I vissa fall kanske det är lämpligt, medan det i andra fall kan vara negativt.

Gällande grundskolan och gymnasiet: det kanske är dags att diskutera hur pedagogiken fungerar - passar den kanske pojkar sämre än flickor? Det finns ju en hel del forskning om detta för högskolan - inte många vet om det, det kanske finns forskning på lägre nivåer också?

Johan sa...

Som sagt, svår fråga. Kvotering sker för att få fler kvinliga poliser, vilket jag är övertygad om att det behövs. Frågan är om det är av samma vikt att ha män i kvinnodominerade akademiska yrken. Spelar det någon roll om veterinären är kvinna eller man?

Elin sa...

Kvotering sker ju också till lumpen, det är nog bra.

Däremot tycker jag inte att man ska till exempel sänka styrkekravet för intagning till brandmannautbildningen - ett krav är ett krav!