fredag 21 maj 2010

Forskare skapar liv!


Mamma dator, pappa bakterie! Idag presenterades världens första organism skapad på konstgjord väg. Den världsberömde Biologen och entreprenören Craig Venter från J. Craig Venter Institute och hans forskargrupp har tagit fram en cell som är helt kontrollerad av en syntetisk kromosom och som dessutom kan reproducera sig själv. Experimentet startade med en dator och fyra flaskor kemikalier. Genombrottet kan leda till att vi i framtiden använder bakterier för att bland annat framställa biobränslen och läkemedel. Anmärkningsvärt är att en grupp bestående av religiösa ledare från de stora världsreligionerna sattes samman innan projektet startade för att diskutera lämpligheten med att ”leka Gud” och manipulera med livets byggstenar. Hur ofta ser man den kopplingen mellan religion och vetenskap? Men frågan är om de verkligen har skapat liv? Enligt min tidigare lärare Rolf Bernander, professor i molekylär evolution vid Uppsala Universitet, är upptäckten fascinerande men inget liv har skapats.


Parallellt med dagens presentation startar iGEM2010. Det är en tävling i syntetisk biologi där studenter från hela världen tävlar i att designa biologiska system som kontrolleras i levande organismer. Flera tävlande från Sverige tävlar, många av dem naturvetare! Se arbetet från förra årets tävlande här!


Frågan man kan ställa sig är var gränsen för forskningen går. Finns det risk att fascinationen tar över förståndet?

Läs mer här, här och här!
/Johan - valberedningen

Inga kommentarer: