fredag 21 maj 2010

CSNs matematik får IG av Naturvetarstudenter

Naturvetarnas studentråd är starkt kritiska till CSNs kortsiktiga tänkande när det gäller bedömning av studenters utbildningstakt. Det är inte CSNs sakatt besluta om universitetens kursupplägg.

Bakgrunden till CSNs återbetalningskrav är att flera utbildningar räknar heltidsstudier per år och inte per termin som CSN gör. Vad är egentligen skillnaden mellan 20+40 och 30+30? Jo bara det senare blir 60 eller fulltidsstudier enligt CSN. Det som har missats är att totalsumman i de båda fallen är densamma. Det ska vara 30 högskolepoäng per termin och inga individuella anpassningar får ske.

Det här är ytterligare en sak som försvårar för oss studenter, kan man verkligen räkna med studiemedel eller måste man ha föräldrar som kan betala? Vi brottas dessutom med vikande intresse för både naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och då underlättar det inte att CSN drar in studenters försörjning om inte universiteten går med på att styras av dem.

I autonomiutredningen (Självständiga lärosäten SOU 2008:104) talar man om att vetenskapens frihet är avgörande för demokratin och samhällets utveckling och att den akademiska friheten tar sig uttryck i arbetsvillkoren för enskilda individer däribland studenter. När man lägger ett förslag om autonomi så borde det gälla rakt av och speciellt hur man väljer att lägga upp kurserna över terminerna. Därför blir det konstigt att utbildningsdepartementet, eller i alla fall vissa där tycker det är riktigt att ändå detaljstyra den högre utbildningen som CSNs regler innebär.

Uttalandet från Karin Pilsäter (Fp) om att det är en olycklig situation, men att utbetalningarna gjorts felaktigt och alltså ska betalas tillbaka, medans Tobias Krantz är kritisk till CSNs agerande. Det här ger en splittrad bild av Folkpartiet. Den ena dagen vill man öka lärosätenas självbestämmande och den andra dagen begränsa den. Dessa begränsningar skulle dessutom lätt kunna tas bort om CSN insåg att även 20+40 blir 60.

För att möta framtidens behov behövs fler med högskoleutbildning, därför är det viktigt att ge de blivande studenterna så bra förutsättningar som möjligt. Utbildningsvalet eller orten ska inte påverka om heltidsstudier räknas som heltid eller inte. Vi måste få en enighet och tydlighet om vad som gäller. Om jag söker ett kandidatprogram i kemi så ska jag kunna vara säker på att det som högskolan anger som heltid även räknas som heltid av CSN, annars kommer jag aldrig att våga påbörja mina studier.

Vill du läsa mer så titta på DN, Ingenjörsbloggen, Akademisk Frihet, Tekniska högskolans studentkår och John Kåberg.

/Elin Wallin
Ordf Naturvetarnas Studentråd

1 kommentar:

Anonym sa...

Sveriges Ingenjörer har beslutat att hjälpa de av förbundets studerandemedlemmar som drabbats av återbetalningskrav genom att i samarbete med SalusAnsvar erbjuda dem räntefria lån motsvarande återkravsbeloppet. Läs mer i mitt blogginlägg: http://www.ingenjorsbloggen.se/2010/05/snabba-cash-till-drabbade-teknologer/