torsdag 20 maj 2010

Life science i riksdagen

Naturvetarnas pressmeddelande om Astra Zeneca och läkemedelsindustrin i Sverige har väckt intresset i regeringen. Tomas Eneroth (S) menar i ett anförande att "det behövs en långsiktig strategi för hur vi ska göra med life science-sektorn" och att vi har det underlag som behövs för att skapa en sådan. Läkemedelsindustrin är en viktig industri för Sverige och det är dags att fatta de beslut som behövs för att dessa företag ska fortsätta investera i Sverige.

/ Elin Löfroth

Inga kommentarer: