måndag 29 september 2008

En ny sammansatt styrelse!

Så har det äntligen skett! Agrifack Studentråd och Naturvetareförbundet Studentråd har gått samman och bildat en ny gemensam studentstyrelse! Tillsammans kommer vi att bedriva studentpolitik och skapa opinion i ett försök att höja statusen på de naturvetenskapliga utbildningarna och yrkena. Naturvetare har stor kompetens och djupa kunskaper som behövs överallt i samhället. Nu gäller det att få upp ögonen på politiker och arbetsgivare så att de inser värdet av att satsa på och anställa naturvetare! Det är naturvetarna som är med och driver forskningen och samhället framåt!

/Patrik

Inga kommentarer: