fredag 17 oktober 2008

Ett plus ett blir ett.

Det är sant, just idag har nämligen Naturvetareförbundet och Agrifack beslutat att de båda förbunden ska bli ett efter årsskiftet. Jag hade äran att få observera denna historiska fusion som ägde rum igår eftermiddag. Det var roligt att se de båda förbundens motivation till deras framtida samarbete! Läs mer om fusionen och det nya förbundet här.

Naturvetarna kommer att förena naturvetare med olika utbildnings- och yrkesinriktningar inom olika branscher och positioner på arbetsmarknaden. Förbundet vill arbeta för att förbättra naturvetarnas ställning på arbetsmarknaden och synliggöra deras kompetenser. Precis den fråga som studentstyrelsen fokuserar sitt arbete på!

Camilla Rudolfsson, ordförande

Inga kommentarer: