onsdag 29 oktober 2008

Pension

Vid 65 års ålder tar många pension. Jag är 26 år så det är 39 år dit. Det är en lång tid så varför ska jag då redan fundera på min pension. Jo, för att det jag gör idag påverkar min framtida ekonomi.

I en rapport, ”Utbildning straffbart?”, som Saco Studentråd och studentkårerna i Uppsala, Umeå och Stockholm skrivit tar de upp bland annat pensionsfrågan. Där förklaras att alla förvärvsinkomster från 16 års ålder är pensionsgrundande. En lång utbildning betyder alltså en lång tid med ett stort inkomstbortfall vilket påverkar ens framtida pension.

Idag är 138% av studiebidraget pensionsgrundande. Det innebär i realiteten några tusenlappar per år. Beräkningar visar dock att det är en mycket låg summa vilket bidrar till att det i många fall lönar sig dåligt att studera. Detta gäller speciellt utbildningar där lönerna efter examen är låga.

I rapporten föreslås att ett schablonbelopp som baseras på hela studiemedlet bör vara pensionsgrundande under studietiden. På detta sätt skulle det bli mer lönsamt att studera och studenterna skulle inte behöva vara rädda för att deras studieinsatser ska straffa ut sig senare i livet.

Så, är det dåligt att studera? Nej, jag är övertygad om att studier lönar sig. Man får lättare att arbeta inom det område man är intresserad av och man får ofta en högre inkomst. Men jag är övertygad om att studier kan göras ännu mer attraktiva. Bland annat genom att anpassa trygghetssystemen till studenternas situation.

Jag rekomenderar alla att läsa denna rapport. Läs och begrunda!
/Johan

Inga kommentarer: