tisdag 14 oktober 2008

Var föds forskarna?

På högskolornas grundutbildningar! Vad krävs det då för att högskolorna ska klara av att förlösa framtidens forskare? I skriften "Ingen forskning utan forskare" har Saco tagit fram tio punkter för en mer offensiv forskarpolitik. Två av punkterna belyser vikten av att höja utbildningskvalitén, dels på gymnasienivå, men även på högskolenivå där man genom ökad lärartäthet och forskarkontakt vill säkerställa att utbildningarna vilar på vetenskapliga grunder.

Jag skulle gärna se att man även gjorde en koppling till vikten av ekonomisk trygghet för studenter. En höjning av studiemedlet (alltså den höjning som regeringen lovat men ännu inte infriat) skulle medföra att studenter kan fokusera på sina studier och de facto studera 40 timmar/vecka. Jag tror nämligen att det skulle bidra till att öka antalet studenter som fullföljer sin utbildning, vilket i sin tur ökar antalet potentiella forskare!

Läs skriften "Ingen forskning utan forskare" här.

Camilla Rudolfsson, ordförande i studentstyrelsen

Inga kommentarer: