torsdag 26 juni 2008

Våra plånböcker blir tunnare och tunnare...

När Saco Studentråd presenterar rapporten "Utbildning Straffbart?" kommer automatiskt studenternas ekonomiska situation i fokus. Detta mycket på grund av att allt för många lever under fattigdomsgränsen.


Bra, tycker jag och jag tror säkert att övriga Agrifack Studentråd håller med!


Juseks hemsida kan man läsa en artikel med Eva Westerberg (ordförande, Saco Studentråd) och Mikaela Staaf (studenthandläggare, Saco Studentråd) kring just detta ämne. Studenternas ekonomiska situation har kraftigt förändrats till det sämre, dels på grund av ökande boendekostnader.

Vad blir då resultatet av en försämrad ekonomi och en försämrad trygghet?

Resultatet av detta är att många behöver jobba extra, något som lätt kan störa studierna genom trötthet eller tidsbrist. Många lånar också pengar, antingen av nära och kära eller...det fruktade...snabblånen! Just snabblånsfällan har jag sett på nära håll, den är inte trevlig. Ett snabbt och enkelt alternativ som kan få oanade konsekvenser.

Men vad som är värst är när resultatet av en dålig studentekonomi leder till att studenterna i fråga hoppar av sin utbildning. Bristen på pengar tar överhand och de klarar inte längre av att studera, räkningar och mat på bordet kommer först!
Jag har vänner som i dagsläget har drabbats av just detta, och därmed väljer att hoppa av/ta sabbatsår. Det som vi alla vet är att ett sabbatsår oftast leder till ett avhopp, då det nästintill är omöjligt att gå ner från en trevlig månadslön till studentpengen.

Jag har turen att kunna jobba över sommaren. Jag har ett arbete som i och för sig kräver hela min sommar men samtidigt ger mig ordentligt betalt, något som verkligen hjälper mig de kommande två terminerna. Det jag kan irritera mig på i den frågan är det så kallade fribeloppet, då jag tjänar över fribeloppet så reducerar CSN mitt bidrag och lån. Detta är alltså tacken för att jag ger upp hela min sommar, den enda tiden jag har som jag kan pusta ut och andas, för att över huvud taget klara av att leva under kommande studieår. Men det är egentligen en helt annan fråga i samma diskussionsforum :)
Jag ville mest bara poängtera att det finns många punkter som är lite snedvridna i debatten kring studenternas ekonomi och Saco Studentråd vill att regeringen utreder studenternas sociala och ekonomiska situation. De hoppas på att studenternas ekonomiska situation så småningom ska förbättras...gärna med 1400 kronor.

Per Henriksson, utvecklingschef på Jusek menar också att studierna blir lidande och ger förslag på att studiemedlet ska höjas, just för att studenterna då inte ska behöva lägga lika mycket tid och fokus på ett arbete. Per Henriksson säger:

Det rimliga vore att studiemedlet förbättrades rejält samtidigt som man då
skulle kunna öka kraven så att studier på heltid verkligen kräver heltid.Då kan
studenterna lära sig mer under kortare tid. Men det kräver ökade resurser till
universitet och högskolor, såsom mer undervisningstid och att lärarna står till
förfogande för eleverna också vid sidan om undervisningen.

Frågan är alltså även väldigt komplex, något de flesta vet. Det jag dock kan fastställa väldigt snabbt är att om vi inte höjer studenternas ekonomiska standard, så kommer mycket tid och kunskap att gå förlorad. En student som hoppar av en 4-årig utbildning efter 2 år har ju faktiskt kostat staten pengar utan att det ledde till någon direkt examen, dvs förlorad kunskap. Personen har ju också fått sig en törn (lagt två år utan några resultat) och kommer antagligen att vara väldigt bitter över detta.
Förändring krävs alltså, Saco Studentråd och de övriga aktörerna kring "Utbildning Starffbart?" är på rätt spår. Vi i Agrifack Studentråd kommer att stödja förslaget, delta i kampen och hjälpa till i den mån vi kan!


// Linda, ordförandeInga kommentarer: