söndag 22 februari 2009

Dag två på ambassadörsutbildningen, dag tre för styrelsen. Styrelsen ska just presentera sig och starta bikupediskussioner om utbildnigskvalité.

Inga kommentarer: