torsdag 26 februari 2009

Fyra år med studiemedel stoppar valfriheten

Fyra år kan bli ny gräns för studiestöd om majoriteten i den studiesociala kommittén får som den vill.

Tanken att öka genomströmningen i utbildningssystemet kan vi ställa upp på. Det är inte optimalt att studenter pluggar helt utan att fundera på vad man vill göra efter examen. Däremot skulle förslaget leda till att det blir svårt att bredda sin utbildning vilket ofta är gångbart på arbetsmarknaden.

Dessutom låser man in studenter som märker att de har valt fel. Om du går på en programutbildning och vill byta eller släpar efter av olika sociala eller personliga skäl måste du på detta sätt få dispens om du vill byta bana. dn.se
/Camilla

9 kommentarer:

Johan sa...

Det är ytterst få som är helt säkra på vad de vill göra efter studierna. Det måste finnas rum för att bredda sig samt för att byta utbildning!

Mia sa...

Helt sjukt dåligt förslag!

Patrik sa...

Ja, ett riktigt ogenomtänkt förslag!

Johan sa...

Däremot tycker jag det är bra om fler studenter lär sig att arbeta och inte enbart leva på staten. Hur har folk råd att inte arbeta på somrarna...?

Nemokrati sa...

Fyra år med studiemedel stoppar inte bara valfriheten - det stabiliserar också ett A- och ett B-lag - de med masternivå och de utan. Det är precis där gränsen går för möjlighet att söka vidare till forskar utbildning.
Fil kand blir nya gymnasiet, Master ungefär den nya kandidat examen osv. Lönerna sätts därefter och endast rikemansbarn kan forska.
Med kunskap har det föga att göra -Se gärna inlägget "Dumskallarnas sammansvärjning" http://cappuccinosocialist.wordpress.com/2009/02/14/dumskallarnas-sammansvarjning/ på Cappuccinosocialisten.

Patrik sa...

Efter att ha läst dessa insatta kommentarer från Eva Westerberg så har jag ändrat uppfattning!

http://evawesterberg.blogspot.com/2009/03/fyra-ars-studiemedel-eller-ett.html

Nemokrati sa...

Det är bara timbrohögerns sätt att förföra ungdomen.

Om du bara granskar det där petimeterförslaget lite så förstår du snabbt hur socialt utrensande det är.

Endast en liten del av alla studerande har tagit ut examen ens efter 7 år efter avslutad utbildning. Livet kommer emellan, man har gjort ett dåligt val - sanningen är att ungdomar nästan inte får någon kvalificerad studie- och yrkesvägledning och väljer därför oftare fel än rätt - dessutom förändrar arbetsmarknaden sig hela tiden.

Därför är det förslag som du hänvisar till urdåligt - det bidrar till alarmerande ökad social snedrekrytering, samtidigt som det också hindrar arbetskraftens flexibilitet som finns i det livslånga lärandet - att man alltid kan ta upp sina studier igen och slutföra dem vid lämpligt tillfälle - att man kan byta utbildning om det behövs - att man kan göra mer moget val.

Så det är ett extremt dåligt förslag om man tittar på verkligheten.

Att snabba på genomströmningen innebär också att formaliaduktiga studenter premieras vilka sällan tillhör spjutspetsarna. Med den rusch och utbildningsindustrialisering som förslaget innebär - och med den allt knappar tid som lektorer har till sitt förfogande vid bedömningar och att utbildningarna ska gå allt snabbare och med tyngre arbetsbörda - det innebär att lärarna frestas gå efter mallar snarare än riktig kvalitetsbedömning, dvs med bedömning på innehållet, den vetenskapliga briljansen, relevansen, kreativiteten, urvalet av källor, ifall det är innovativt osv. Det blir rättning efter mall och kvantitativ bedömning - se även Capuccinosocialistens bloggpost "Dumskallarnas sammansvärjning" - den skissar utvecklingslinjen bra tycker jag, en utvecklingslinje som det här utbildningsindustriella förslagen på studiemedelsområdet förstärker.

http://cappuccinosocialist.wordpress.com/2009/02/14/dumskallarnas-sammansvarjning/

Det blir också på humanitetens bekostnad. I bästa fall en ansiktslös maskinelitism.

Nemokrati sa...

Således en kraftig broms också när det gäller konkurrenskraften på arbetsmarknadsområdet - med en trög och oflexibel utbildningsstruktur förstärks flaskhalsar och felsatsningar.

Second Opinion sa...

Hej!

Vill tipsa om Second Opinions artikel om fyraårsgränsen: http://www.second-opinion.se/so/view/298

”Fyraårsgränsen gynnar inte genomströmningen”
"Sänk den studiemedelsberättigande tiden till fyra år för en högre genomströmning, föreslår Studiesociala kommittén på DN Debatt. Men förslaget riskerar tvärt om att leda till sämre genomströmning, menar Åsa Wikberg-Nilsson, som gjort en studie om genomströmning vid Luleå tekniska universitet."