lördag 21 februari 2009

Rita ett djur

Bilden nedan visar ett djur ritat av fyra personer samtidigt. Bilden är resultatet av en gruppövning som ingick i Rhiannon Sanders utbildning i kommunikation. Föreläsningen varvade båder teori och praktik och lockade fram både skratt och eftertänksamhet.
Naturvetare i kreativt samspel

Inga kommentarer: