söndag 22 februari 2009

Problem och lösningar

Fantastiskt vad mycket idéer som kom fram i bikupediskussionerna! Problem lokaliserades och förslag på lösningar presenterades. Ett återkommande tema var bristen av praktik på många utbildningar. Vi i studentstyrelsen och ambassadörerna har nu ett gediget stoff att arbeta utifrån.

Inga kommentarer: