onsdag 18 februari 2009

Kvalité genom konkurrens eller mångfald?

Jag fortsätter på ämnet utbildningskvalitet - läste några förslag i Studentliv från både blå och gröna studenter. Gemensamt var att båda sidor vill förbättra kvalitén men de hade lite olika sätt att göra det på. Å ena sidan förespråkar man avgifter för alla studenter och marknadsekonomiskt tänkande där universiteten drivs privat och konkurrensen ska skapa bättre kvalité på utbildningarna. Skolorna ska heller inte ha motiv att sänka ribban för att få fler godkända elever och på så sätt öka inkomsterna. Å andra sidan föreslås internationellt tänkande och fler högskoleplatser, samt bättre tillgång till lärare och praktik. Vad tycker ni? Själv tror jag att många studenter skulle få svårt att klara ekonomin med högre utgifter och istället satsa på att komma ut i arbetslivet så tidigt som möjligt. Däremot skulle det vara användbart med ett rankningssystem över olika högskolor och utbildningar så att man kan få en uppfattning om kvalitén innan man börjar sin utbildning och förhoppningsvis välja den som ger jobb.

/Anna M

Inga kommentarer: