måndag 9 november 2009

Christoffer Hamark ny student-/doktorandrepresentant i Förbundsstyrelsen

Under fredagen och lördagen förra veckan gick Naturvetarnas kongress av stapeln. Flera av oss från studentstyrelsen var givetvis på plats för att delta som gäster!

Under fredagen öppnades kongressen. Inledningstal hölls av vice ordförande Christer Yrjas som menade att naturvetare har en central roll i arbetet med dagens miljö- och klimatpolitik. Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, var inbjuden som gästtalare och höll ett intressant tal om vikten av toppkvalitet på utbildning och forskning samt att resultaten från forskningen kommer till praktisk nytta.

Under eftermiddagen pågick utskottsförhandlingar om de propositoner och motioner som lagts. I och med att vi från studentrådet var gäster på kongressen och därför inte deltog i utskottsarbetet passade vi på att ha vårt första styrelsemöte. Vi diskuterade bland annat hur vi ska ta oss an fokusfrågan "Att synliggöra naturvetare" och många spännande idéer dök upp! Vi fick även en liten "blogg-skola" av Pälle.

Under lördagen fattades beslut om utskottsförhandlingarnas resultat och nya förslag som kom upp under dagen. Särskilt glädjande för oss studenter var att båda de motioner (Motion 1 och 2) som lagts av den tidigare studentstyrelsen gick igenom! Dessa rörde skapandet av ett alumninätverk som en kontaktbank på nätet samt att mentorskapsprojekt ska uppmuntras och en mentorskapsguide med information och praktiska tips skapas för detta ändamål.

En ny förbundsstyrelse valdes även under lördagen. Som studentrepresentant valdes Christoffer Hamark som även är ledamot i studentstyrelsen. Mer om Christoffer och den nya styrelsen kan läsas i Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer.

Vårt nästa styrelsemöte kommer att ske om två veckor och vi välkomnar tips och idéer kring fokusfrågan från er engagerade naturvetare!

Elin Löfroth

2 kommentarer:

Johan sa...

Kul med motionerna! Grattis Christoffer! /Johan Persäter

Erik sa...

Instämmer fullständigt! Kongressen visste vad den gjorde! Nu kan vi ha höga förhoppningar inför de tre kommande åren!