måndag 23 november 2009

SACO studentråd behöver ytterliggare en styrelsemedlem!

Pga att en kandidat har dragit sig tillbaka så finns det nu en plats att fylla. Patrik Hansson tidigare styrelsemedlem i Naturvetarnas studentstyrelse kandiderar till vice ordförande och självklart tycker vi i styrelsen att det ska in ytterliggare en naturvetare i SACOs studentstyrelse. Du som är intresserad prata med Maria Noleryd.

//Naturvetarnas studentstyrelse

Inga kommentarer: