söndag 22 november 2009

Hur hittar naturvetaren till näringslivet?

Har ni spännande exempel på bra samarbeten mellan arbetsgivare och studenter inom naturvetenskap? Skriv gärna och berätta för oss. Vi i styrelsen vill lyfta fram spännnade naturvetare och gärna hur de fått möjligheter att upptäcka möjligheterna i näringslivet redan under studietiden. Vi tycker att det är på tok för dåligt med kontaktytor idag på många högskolor och universitet.
Bild: Moa Neuman fd Ordförande för SFS utbildar styrelsen i påverkan och opinionsbildning
Kemister, agronomer, biomedicinare och andra naturvetare har olika kontakt med näringslivet. Jägmästarna i Umeå är ett bra exempel dit arbetsgivarna har hittat. De har förstått att det är bra att synas och träffa studenterna för att veta vilka de vill anställa efter examen. Spännande tycker vi. Det kanske är dags att fler universitet inser värdet av att skapa broar till näringslivet?

Naturvetarnas studentstyrelse träffas i helgen och diskuterar hur vi ska öka möjligheterna för naturvetare på arbetsmarknaden. Energieffektivitet, nya biomaterial, nya läkemedel och ny teknik i vardagen. Alla dessa frågor kan lösas genom naturvetenskap. Men då krävs samarbete mellan universitetet och företag och myndigheter.

//Naturvetarnas studentråds styrelse

Inga kommentarer: